DABCAST

www.dabcast.net

DABCAST to inteligentna platforma pozwalająca dostarczyć cyfrowe radio w formie usługi chmurowej, która jest niedroga, kompletna, elastyczna i intuicyjna w użyciu. DABCAST redukuje złożoność cyfrowej transmisji, wspierając całą ścieżkę funkcjonalności systemu radiowego: od studia (VS) i przygotowania treści (MUX) do emisji sygnału w powietrze (TX), całość w oparciu o intuicyjny interfejs użytkownika. Takie podejście do usługi radiowej pozwala oferować rozwiązanie w modelu RaaS – Radio as a Service, które jest autorskim modelem DABCAST (radioasaservice.com) DABCAST to przede wszystkim zespół wykwalifikowanych inżynierów zdolnych do tworzenia i realizowania projektów technologicznych związanych z elektroniką, multimediami i innymi nowymi technologiami. Projekt DABCAST jest realizowany przy wsparciu funduszy EU w ramach programu Horyzont 2020.

DABCAST to inteligentna platforma pozwalająca dostarczyć cyfrowe radio w formie usługi chmurowej, która jest niedroga, kompletna, elastyczna i intuicyjna w użyciu.

DABCAST redukuje złożoność cyfrowej transmisji, wspierając całą ścieżkę funkcjonalności systemu radiowego: od studia (VS) i przygotowania treści (MUX) do emisji sygnału w powietrze (TX), całość w oparciu o intuicyjny interfejs użytkownika.

Takie podejście do usługi radiowej pozwala oferować rozwiązanie w modelu RaaS – Radio as a Service, które jest autorskim modelem DABCAST (radioasaservice.com)

DABCAST to przede wszystkim zespół wykwalifikowanych inżynierów zdolnych do tworzenia i realizowania projektów technologicznych związanych z elektroniką, multimediami i innymi nowymi technologiami. 

Projekt DABCAST jest realizowany przy wsparciu funduszy EU w ramach programu Horyzont 2020.